Aquatic Inkjet Digital Press "Jet Press FP790"
แนะนำเกี่ยวกับตลาดการพิมพ์ Flexible Packaging

Jet Press FP790

FUJIFILM ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Jet Press FP790 ซึ่งเป็นเครื่องอิงค์เจ็ทแบบพ่นหมึกดิจิตอล แบบใช้น้ำ สําหรับการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging ทั้งมีคุณภาพการพิมพ์สูงและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นถึงระยะกลาง ผลิตภัณฑ์สามารถพิมพ์ได้หลากหลาย และใช้ระยะเวลาที่สั้นลง

Environmentally
conscious design

ด้วยการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี water based primer and water based inkjet สําหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ แบบใช้น้ําเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการเคลือบ การตัด และการทำ bag-making สามารถทำได้แบบเดียวกับการพิมพ์ระบบแอนะล็อก ขั้นตอนในการทำ เพลทจึงไม่จำเป็น และลดการสิ้นเปลืองของหมึก อีกด้วย

High productivity
for short to mid-run

ความกว้างสูงสุดของการพิมพ์คือ 790 มม. และความเร็วของการพิมพ์คือ 50 เมตรต่อนาที การสลับงานพิมพ์และการปรับการออกแบบสามารถทําได้ภายใน 10 นาที สามารถทําให้เพิ่มผลผลิตในการพิมพ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงพิมพ์

Wide color gamut
and high concealability

ตอบโจทย์ PANTONE สีครอบคลุมถึง 90% สําหรับค่าหมึก CMYK ความเข้มของสีมากกว่า การพิมพ์แบบแอนะล็อก ซึ่งจะช่วยเพิ่มดึงดูดสายตากับผลิตภัณฑ์ การพิมพ์รองขาวประกอบด้วย 2 ตัวพิมพ์ ซึ่งทำให้มั่นใจว่าสามารถซ่อนแสงได้

New
JetPress FP790 วิดีโอ
แบบฟอร์มการสอบถาม
โปรดติดต่อเราพร้อมคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันของคุณ การเรียกเก็บเงินตามแค็ตตาล็อกตัวอย่าง หรืออื่นๆ
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว
ผู้ที่ลงทะเบียนจดหมายข่าว จะได้รับแจ้งข้อมูลล่าสุด